W niniejszym dziale znajdują się dokumenty aktywne dotyczące:

 • inwentaryzacji
 • ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • podróży służbowej
 • przykładowych faktur
 • środka trwałego
 • pozostałych dokumentów i dowodów księgowych

 • RysunekUwaga! Do wypełnienia aktywnych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader w wersji 6.0 PL lub wyższej (Acrobat Reader nie umożliwia zapisania wypełnionych formularzy). www.adobe.com

  druki inwentaryzacyjne

  Arkusz spisu z natury-pdf
  Protokół inwentaryzacji kasy -pdf
  Potwierdzenie salda należności-pdf
  Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych-pdf
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji-pdf

  Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT

  Ewidencja sprzedaży-xls
  Ewidencja zakupów-xls
  Ewidencja zakupów VAT-pdf

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów-xls
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów-pdf

  Podróże służbowe

  Wniosek na wyjazd służbowy za granicę-pdf
  Zlecenie wypłaty zaliczki-pdf
  Polecenie wyjazdu służbowego-pdf
  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej -pdf

  Przykładowe faktury

  Faktura-xls
  Duplikat faktury-xls
  Faktura zaliczkowa-xls
  Faktura końcowa-xls
  Faktura korygująca-xls
  Duplikat faktury korygującej-xls
  Faktura wewnętrzna-pdf
  Nota korygująca-pdf

  Środek trwały

  Przyjęcie środka trwałego-pdf
  Karta środka trwałego-pdf
  Karta środka trwałego-doc
  Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego przedmiotu nietrwałego-pdf
  Likwidacja środka trwałego przedmiotu nietrwałego -pdf

  Pozostałe dokumenty i dowody księgowe

  Raport kasowy-pdf
  Nota księgowa-pdf
  Dowód wewnętrzny-pdf
  Ewidencja przebiegu pojazdu-xls

  Biuro rachunkowe Bravo

  Marian Słodyński
  ul. Andrzeja Struga 16
  90-513 Łódź
  pok. 203/6
  tel. 042 633 29 21