W niniejszym dziale znajdują się dokumenty aktywne dotyczące:

 • rejestrowania i wyrejestrowywania
 • rozliczenia
 • kas rejestrujących
 • zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • przykładowych faktur
 • środka trwałego
 • pozostałych dokumentów i dowodów księgowych

 • RysunekUwaga! Do wypełnienia aktywnych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader w wersji 6.0 PL lub wyższej (Acrobat Reader nie umożliwia zapisania wypełnionych formularzy). www.adobe.com

  rejestrujące i wyrejestrujące

  Zgłoszenie osoby fiz. prowadzącej samodzielnie działalność gosp. NIP-1-xls
  Informacja o wyodrębnionych jednostkach wew. podmiotu NIP-2A-pdf
  Zgłoszenie osoby fiz. nieprowadzącej samodzielnie dział. gosp. NIP-3-pdf
  Informacja o rachunkach bankowych NIP-B-xls
  Informacja o miejscach wykonywania działalności NIP-C-xls
  Informacja o wspólnikach spółki NIP-D-xls
  Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-5-xls
  Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R-pdf
  Informacja dotycząca transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-R/UE-pdf
  Zaprzestanie wykonania czynności podlegających podatkiem VAT-Z-pdf

  rozliczeniowe

  VAT-7 -Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okres miesięczny)-pdf
  VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy kwartalne)-pdf
  VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych WNT-xls

  kasy rejestrujące

  Książka kasy rejestrującej-pdf
  Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej-pdf
  Protokół czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy-pdf

  zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

  VZM-1-Wniosek o zwrot niektórych wydatków od dnia 1.05.2004 r.-xls
  VZM-1-Wniosek o zwrot niektórych wydatków od dnia 1.05.2004 r.-pdf
  VZM-1A-Wykaz wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych-pdf
  VZM-1B-Wykaz wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych-pdf
  Ustawa VZM-pdf

  Biuro rachunkowe Bravo

  Marian Słodyński
  ul. Andrzeja Struga 16
  90-513 Łódź
  pok. 203/6
  tel. 042 633 29 21