W niniejszym dziale znajdują się dokumenty aktywne dotyczące:

 • cywilnoprawnych form świadczenia pracy
 • czasu pracy
 • stosunku pracy
 • urlopów oraz innych zwolnień od pracy
 • dokumentów i kalkulatorów kadrowych

 • RysunekUwaga! Do wypełnienia aktywnych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader w wersji 6.0 PL lub wyższej (Acrobat Reader nie umożliwia zapisania wypełnionych formularzy). www.adobe.com

  cywilnoprawne formy świadczenia pracy

  Umowa zlecenie wzór 1-pdf
  Umowa zlecenie wzór 2-xls
  Umowa zlecenie wraz z rachunkiem wzór 3-doc
  Rachunek do umowy zlecenia-pdf
  Umowa o dzieło wzór-pdf

  czas pracy

  Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna-pdf
  Karta ewidencji czasu pracy - roczna-pdf

  stosunek pracy

  Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania-pdf
  Karta ewidencyjna wyposażenia - (odzieży oraz obuwia)-pdf
  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-pdf
  Kwestionariusz osobowy dla pracownika-pdf
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-pdf
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-pdf
  Świadectwo pracy-pdf
  Umowa o indywid. odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie-pdf
  Umowa o pracę-pdf
  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy-pdf
  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-pdf
  Wypowiedzenie warunków umowy o pracę-pdf
  Zakres czynności pracownika-pdf
  Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu-pdf
  Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę-pdf
  Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej-pdf

  urlopy oraz inne zwolnienia od pracy

  Wniosek o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego-pdf
  Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego-pdf
  Porozumienie o urlopie wypocz.w trakcie kolejnego zatrudnienia-pdf
  Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wyk. pracy u innego pracodawcy-pdf
  Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie-pdf
  Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego-pdf
  Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem-pdf
  Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego-pdf
  Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim-pdf
  Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego-pdf
  Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego-pdf
  Informacja o korzystaniu z urlopu wypoczynkowego-pdf
  Karta zwolnienia od pracy-pdf
  Pismo w sprawie przesunięcia urlopu wypoczynkowego pracownika-pdf
  Pismo w sprawie udzielenia zwol. od pracy na opiekę nad dzieckiem-pdf
  Plan urlopów -pdf
  Pismo w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego prac. młodocianemu-pdf
  Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego-pdf

  dokumenty i kalkulatory kadrowe

  Lista obecności-xls
  Karta urlopowa -doc
  Zaświadczenie o zatrudnieniu-doc
  Karty wynagrodzenia pracowników /kalkulator/-pdf
  Składki ZUS - ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika /kalkulator/-xls
  Lista płac /kalkulator/-xls
  Wieloosobowa lista płac /kalkulator/-xls
  Umowa zlecenie /kalkulator/-xls
  Umowa o dzieło /kalkulator/-xls

  Biuro rachunkowe Bravo

  Marian Słodyński
  ul. Andrzeja Struga 16
  90-513 Łódź
  pok. 203/6
  tel. 042 633 29 21